top of page

Scratching Course

เรียนรู้เทคนิคการสร้างเสียงโดยการ Scratching บนอุปกรณ์ Turntable และ CDJ ที่ออกแบบใว้สำหรับการ Scratch โดยเฉพาะ และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการทำเพลงหรือแสดงสดร่วมกับศิลปินบนเวทีได้อีกด้วย

รายละเอียดเนื้อหาการเรียนของ scratch นั้นจะเป็นการเรียนเป็นเทคนิคแบบต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่งเทคนิคและวีธีการนั้นมีมากมาย โดยผมจะสอนในลักษณะเริ่มจากการฝึกการเล่นแบบพื้นฐาน และวิธีการคิดออกแบบเทคนิคขั้นสูงได้ด้วยตนเอง
ซึ่งผู้เรียนนั้นสามารถเลือกได้ว่าหลังจากจบคอร์สแรกแล้ว จะศึกษาต่อด้วยตนเอง หรือเลือกที่จะเรียนต่อในขั้นสูงต่อไป
คอร์ส Scratch จะแบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้

Scratching Level 1 คอร์ส 12 ชม. ราคา 6,000 บาท สำหรับท่า Scratch Basic
 

เริ่มตั้งแต่วิธีการวางมือ การ Setup และ การเลือกเสียงที่จะนำมา Scratch

รวมถึง ท่า Basic Scratch ต่างๆ เช่น

 Baby Scratch, Forword, Backward, Tear,

Transform, Chop, March Combo,

Chirp, 1click flare, Chirp flare combo, 

Drumming, 2 Click flare

ซึงท่าพื้นฐานเหล่านี้จะเป็นท่าหลักที่สามารถนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
 
 

Scratching Level 2 คอร์ส 12 ชม. ราคา 6,000 บาท สำหรับท่า Scratch New School 

 

หลังจากผ่านคอร์ส Basic ไปแล้ว ซึ่งสาวนใหญ่เป็นท่าสแครชที่ถือกำเนิดมาจากยุคบุกเบิก ต่อไป เราก็จะมาเริ่มเรียนในกลุ่มท่า Scratch สมัยใหม่ โดยDJ ที่พัฒนากลุ่มท่าต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นบุคคลที่มีผลงานระดับโลกมาแล้วทั้งสิ้น เช่น DJ Tigerstyle, DJ Rafik กลุ่มท่าที่เรียนจะมีดังนี้

- Chirp+click Combo

- Boommerang Scratch

- Swing Flare

- Autoban
- Boom Flare

กลุ่มท่าเหล่านี้จะให้เสียงที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากยังไม่มีเครื่องดนตรีอื่นใดสามารถสร้างเสียงในลักษณะเดียวกันนี้ได้

 

Scratching Level 3 คอร์ส 12 ชม. ราคา 7,000 บาท สำหรับการเล่น Combo

 

ในคอร์สนี้ เราจะเรียนเทคนิคการเชื่อมท่าต่างๆเข้าด้วยกัน รวมถึงการคิดท่า และลูกเล่นใหม่ๆในแบบฉบับของตนเอง รวมถึงท่าที่ต้องใช้ทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อแบบละเอียด เช่นการใช้ข้อมือร่วมกับการควบคุมหัวไหล่และท่อนแขนเป็นต้น กลุ่มท่าที่จะต้องเรียนเพิ่มเติมในคอร์สนี้คือ Wave และ Wave Tear

 

Scratching Level 4 คอร์ส 12 ชม. ราคา 7,000 บาท สำหรับท่ากลุ่ม Juggling
juggling คือการ เล่นเพลงและ Scratch 2ฝั่งสลับกันจนเกิดเป็นจังหวะใหม่ขึ้นมา โดยถือเป็นการเล่นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถเรียกความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี

 

Scratching Level 5 คอร์ส 12 ชม. ราคา 7,000 บาท สำหรับท่ากลุ่ม Juggling แบบต่อเนื่อง
โดยจะเป็นการเรียน juggling ผสมการ scratch รวมถึงท่า juggling แบบต่อเนื่อง ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเพลงได้ครับ 

 

*ถ้าลงเรียนพร้อมกัน 2 level จะได้รับส่วนลด 1,000 บาท 

*คอร์สมีอายุนาน 3เดือน นับตั้งแต่วันชำระเงินครับ

bottom of page