top of page

Siam Scratch

โครงการอารีย์การ์เด้น

(สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอารีย์)

เลขที่62 ปากซอยอารีย์สัมพันธ์ 11
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 089-0087666
Email : siamscratch@gmail.com
 

Siam Scratch

Aree Garden, 62 Aree Samphan Soi 11, Aree Rama VI Rd.,, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400, Thailand

siamscratch@gmail.com

Tel: 66+89-0087666

 

OPENING HOURS

Tuesday-Sunday 

10:00am-8:00pm

Siam Scratch

ตั้งอยู่อยู่บริเวณชั้น 2 ด้านหน้าโครงการอารีย์การ์เด้น

ทางขึ้นจะเป็นบันไดวนสีดำข้างต้นไม้ อยู่ทางขวาเมื่อมองจากด้านหน้าของโครงการ

 

bottom of page