top of page

"Word Play" เทคนิคดีๆที่ไม่ควรมองข้าม

 

 

 นอกจาก Beat matching ซึ้งเป็นพื้นฐานของการ Mixing แล้ว ยังมีเทคนิคอื่นๆอีกมากมายที่เราสามารถนำมาใช้สำหรับการต่อเพลงให้ดูน่าสนใจขึ้นได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเทคนิค "Word Play" 

  การเล่น Word Play นั้นมีหลายรูปแบบดังนี้

- การเชื่อมคำ 

คือการใช้คำสั้นๆที่เหมือนกันของเพลงสองเพลงมาใช้เชื่อมกัน

- การเชื่อมความหมายประโยค

คือการใช้คำที่เหมือนหรือสอดคล้องทางความหมายของเพลงสองเพลงมาใช้เชื่อมกัน

- การเชื่อมเนื้อเพลงให้เข้ากับตัวศิลปินของเพลงใหม่

คือการใช้คำของเพลงเดิมที่ตรงกับชื่อของศิลปินของเพลงถัดไปที่เราเตรียมไว้เล่น มาใช้เชื่อมกัน

และในวันนี้ เรามี VDO สาธิตวิธีการเล่น Word Play ในแบบการเชื่อมความหมายประโยค มาให้ลองไปฝึกกันครับ

bottom of page